eGłosowanie


Bahaici nie powinni być zawsze ostatnimi w używaniu nowych i wyraźnie doskonałych metod, lecz powinni być pierwszymi, ponieważ jest to w zgodzie z dynamiczną istotą Wiary, która jest nie tylko postępowa, lecz zawiera w sobie zalążek zupełnie nowej kultury i cywilizacji.

- Shoghi Effendi